114 Nama Surat Dalam Al Quran Dan Jumlah Ayatnya + Artinya

Nama Surat Dalam Al Quran Dan Jumlah Ayatnya

Sebagai seorang muslim, sudah seharunya kita mengetahui nama-nama surat dalam al quran dan jumlah ayatnya. Itu semua perlu kita ketahui agar jika suatu saat ini yg bertanya tentang berapa surat dalam alquran, kita bisa dengan mudah menjawabnya.

Jumlah surah dalam al quran ini ada sebanyak 114 surat dan juz al quran ada sebanyak 30 juz. Untuk teman-teman sekalian yg saat ini belum mengetahui Daftar Nama Surat dalam Al-Quran beserta jumlah ayatnya, silahkan simak sharing Portal Islam kali ini sampai selesai.

Surat Dalam Al Quran dan Jumlah Ayatnya

Berikut ini adalah nama-nama surat dalam Al-Qur’an lengkap beserta jumlah ayat dan artinya :

NoNama SuratJumlah AyatArtinya
1Al-Fatihah7Pembuka
2Al-Baqarah286Sapi Betina
3Ali-Imran200Keluarga Imran
4An-Nisa’176Wanita
5Al-Ma’idah120Jamuan
6Al-An’am165Hewan Ternak
7Al-A’raf206Tempat yang tertinggi
8Al-Anfal75Harta rampasan perang
9At-Taubah129Pengampunan
10Yunus109Nabi Yunus
11Hud123Nabi Hud
12Yusuf111Nabi Yusuf
13Ar-Ra’d43Guruh
14Ibrahim52Nabi Ibrahim
15Al-Hijr99Gunung Al-Hijr
16An-Nahl128Lebah
17Al-Isra’111Perjalanan malam
18Al-Kahfi110Penghuni-penghuni gua
19Maryam98Maryam
20Ta Ha135Ta Ha
21Al-Anbiya’112Nabi-Nabi
22Al-Hajj78Haji
23Al-Mu’minun118Orang – orang mukmin
24An-Nur64Cahaya
25Al-Furqan77Pembeda
26Asy-Syu’ara’227Penyair
27An-Naml93Semut
28Al-Qasas88Kisah-kisah
29Al-Ankabut69laba-laba
30Ar-Ruum60Bangsa romawi
31Luqman34Keluara luqman
32As-Sajdah30Sajdah
33Al-Ahzab73Golongan – golongan yang bersekutu
34Saba’54Kaum saba’
35Fatir45Pencipta
36Ya sin83Yaasin
37Ash-Shaaffat182Barisan – barisan
38Shad88Shaad
39Az-Zumar75Rombongan – rombongan
40Gafir85Maha pengampun
41Fushshilat54Yang dijelaskan
42Asy-Syura53Musyawarah
43Az-Zukhruf89Perhiasan
44Ad-Dukhan59Kabut
45Al-Jaatsiyah37Yang bertekuk lutut
46Al-Ahqaf35Bukit-bukit pasir
47Muhammad38Nabi Muhammad
48Al-Fath29Kemenangan
49Al-Hujurat18Kamar-kamar
50Qaaf45Qaaf
51Adz-dzariyat60Angin yang menerbangkan
52Ath-Thuur49Bukit
53An-Najm62Bintang
54Al-Qamar55Bulan
55Ar-Rahman78Yang maha pemurah
56Al-Waqi’ah96Hari kiamat
57Al-Hadid29Besi
58Al-Mujadilah22Wanita yang mengajukan gugatan
59Al-Hasyr24Pengusiran
60Al-Mumtahanah13Wanita yang di uji
61Ash-shaf14Satu barisan
62Al-Jumu’ah11Hari jum’at
63Al-Munafiqun11Orang-orang yang munafik
64At-taghabun18Hari dinampakan kesalahan-kesalahan
65Ath-Thalaq12Talak
66At-Tahrim12Pengharaman / Mengharamkan
67Al-Mulk30Kerajaan
68Al-Qalam52Pena
69Al-Haqqah52Hari kiamat
70Al-Ma’arij44Tempat naik
71Nuh28Nabi Nuh
72Al-Jin28Jin
73Al-Muzammil20Orang yg berselimut
74Al-Muddatstsir56Orang yang berkemul
75Al-Qiyamah40Kiamat
76Al-Insan31Manusia
77Al-Mursalat50Malaikat-malaikat yang diutus
78An-Naba’40Berita besar
79An-Nazi’at46Malaikat-malaikat yang mencabut
80‘Abasa42Ia bermuka masam
81At-Takwir29Menggulung
82Al-Infithar19Terbelah
83Al-Muthaffifin36Orang-orang yang curang
84Al-Insyiqaq25Terbelah
85Al-Buruj22Gugusan bintang
86Ath-Thariq17Yang datang di malam hari
87Al-A’laa19Yang paling tinggi
88Al-Ghasyiyah26Hari pembalasan
89Al-Fajr30Fajar
90Al-Balad20Negeri
91Asy-Syams15Matahari
92Al-Lail21Malam
93Adh-Dhuha11Waktu Matahari sepenggalan naik
94Al-Insyirah8Melapangkan
95At-Tin8Buah tin
96Al-‘Alaq19Segumpal darah
97Al-Qadr5Kemuliaan
98Al-Bayyinah8Pembuktian
99Al-Zalzalah8Kegoncangan
100Al-‘Adiyat11Berlari kencang
101Al-Qari’ah11Hari kiamat
102At-Takatsur8Bermegah-megahan
103Al-‘Ashr3Masa
104Al-Humazah9Pengumpat
105Al-Fil5Gajah
106Quraysh4Suku Quraisy
107Al-Ma’un7Barang-barang yang berguna
108Al-Kautsar3Nikmmat yang berlimpah
109Al-Kafirun6Orang-orang kafir
110An-Nashr3Pertolongan
111Al-Lahab5Gejolak api
112Al-Ikhlas4Ikhlas
113Al-Falaq5Waktu subuh
114An-Nas6Umat manusia
Total6236

Berapakah jumlah ayat dalam Al-Qur’an?

Mungkin sebagian dari sahabat semua ada yg pernah mendapatkan pertanyaan tersebut, baik ketika sedang belajar agama di sekolah maupun di pondok pesantren. Nah, untuk sahabat semua yg belum tau jawabannya, pada tabel Nama Surat dan Jumlah ayat dalam Al-Qur’an diatas sudah sangat jelas sekali bahwa jumlah Ayat dalam Al-Qur’an adalah sebanyak 6236 Ayat.

Berapa Jumlah Surat dalam Al-Quran?

Selain pertanyaan terkait jumlah ayat al-qur’an, pertanyaan lain yg biasa ditanyakan kepada kita adalah mengenai berapa jumlah surat yg ada dalam Al-Qur’an.

Dalam tabel diatas pun sudah sangat jelas sekali bahwa Jumlah surat dalam Al-Qur’an adalah sebanyak 114 Surat.

Baiklah, demikian sharing kita kali ini mengenai Nama Surat Dalam Al Quran Dan Jumlah Ayatnya, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat muslim dimanapun anda berada 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *